Gym

I padelhallen hittar du vårt nya toppmoderna gym. Här finns en komplett maskinpark med den senaste utrustningen från Technogym, Eliko och Concept. Vi har både maskiner med viktmagasin och utrustning för funktionell träning. I konditionsavdelningen hittar du cyklar, löpband, crosstrainern, stak- och roddmaskiner.

Du får en tag som ger dig access kl. 05-24 alla dagar i veckan, och dessutom 10 % på ordinarie priser på padel.

Boka PT konsultationBoka provträning

Vårt utbud

Bli medlem

Välj mellan bundet och obundet samt om du endast vill kunna träna gym eller även inkludera våra utmanande gruppass i ditt medlemskap. 

Köpevillkor

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Leksand Padelcenter AB och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider. Samtliga medlemskap är digitala, medlemskort/klippkort ligger digitalt i appen och på kundens medlemsprofil. Inga fysiska medlemskort/klippkort distribueras.
 
2. Distansavtalslagen/ Återbetalningsskyldighet
Leksand Padelcenter AB följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Leksand Padelcenter AB om han/hon ångrat sitt köp. Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för varan tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att kunden ångrat sig. Kunden får själv betala returkostnaderna när varor sänds tillbaka. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.
Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.
 
3. Hälsotillstånd
Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Leksand Padelcenter AB
 
4. Avtalstid och uppsägning
Leksand Padelcenter AB erbjuder medlemskap både med och utan bindningstid. Månadsmedlemskapet (12 månader & Ingen bindningstid) gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet. Samtliga belopp är inklusive moms (6%) och avser betalning i valuta SEK.
Månadsmedlemskap Uppsägning av löpande månadsdebitering:
 
Medlemskapet debiteras månadsvis i förskott.
Uppsägningstiden är 1 månad och begäran skickas till magnus@leksandpadelcenter.se
och avslutas 1 månad efter att en bekräftelse skickats tillbaka till kunden.
 
5. Prisändringar
Leksand Padelcenter AB äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.
 
6. Avstängning vid utebliven betalning
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden att stängas av från träning tills betalning sker.
 
7. Månadsvis betalning
Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den 27:e varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen. Om teckning saknas på kundens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickas en påminnelse för förfallen månadsavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när angivet belopp har kommit in på Leksand Padelcenter AB konto. Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen för påminnelse förbehåller sig Leksand Padelcenter AB rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.
 
8. E-handel
För att medlemmen ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via dennes bank. 
 
9. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter
Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan mot giltigt intyg frysa sitt medlemskap. Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, studier, värnpliktstjänstgöring eller jobb på annan ort ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar. Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. tre månader efter beräknad nedkomst. Behöver medlemskapet frysas längre än dessa tre månader efter nedkomstdatum, behöver medlem styrka detta med ett intyg. Frysning av medlemskap vid resa i mer än 90 dagar ges med minst 90 dagar och längst med 365 dagar. Frysning av medlemskap ska ske i förväg. Endast vid sjukdom kan du ansöka om retroaktiv frysning.
 
Giltiga intyg: Sjukdom / skada: Läkarintyg / utlåtelse av sjukgymnast Graviditet: Inget intyg krävs Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt Resa i mer än 90 dagar: Tur och retur biljett, adressändring eller dylikt Begäran om frysning av medlemskap skickas till magnus@leksandpadelcenter.se
 
10. Ändring av kundens personuppgifter
Kunden skall omgående underrätta Leksand Padelcenter AB om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress. Leksand Padelcenter AB ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.
 
11. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall
Leksand Padelcenter AB ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.
 
12. Praktiska ändringar
Leksand Padelcenter AB förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via mail.

13. Kundregister i databas
Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Leksand Padelcenter AB behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund. 
 
14. Medgivande
Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Leksand Padelcenter AB för överföring till denne. 
 
15. Annan betalare
Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.
 
16. Doping
Leksand Padelcenter AB förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopningskontroller. Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från Leksand Padelcenter AB. Ingen återbetalning sker.
 
17. Cookies
Denna webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på datorn. Under tiden för ett första besök på webbplatsen blir webbläsaren tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop användaren med andra användare. För att kunna använda webbplatsen till fullo bör kunden tillåta cookies i sin webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge kunden som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter. Cookies kan raderas. På denna webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på kundens kundvagn, inställningar och vilka sidor som besökts för att kunna ge kunden en bättre kundupplevelse och support.

Gruppträning

Boka PT Konsultation

Kontakta oss

Kontakta oss

Mail: info@leksandpadelcenter.se
Telefon: 070 768 63 42

Hitta till oss

Leksand Padelcenter AB
Jobsgårdsvägen 2, 
793 32 Leksand
Org.nr: 559326-7387